Mit jelent a "Bejegyzett feltételes használatba"?

A Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek.
A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igénynek a Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja és azt a webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában.

A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy az ún. alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli a Nyilvántartásból.

Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

  1. a delegált domain neve,
  2. a delegált domain műszaki adatai,
  3. a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elővizsgálatot végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban, ugyanakkor nyilván maga is törekszik a jogszerűség érvényesítésére.

  • 16 ügyfél találta hasznosnak
Kielégítő választ kapott?

Related Articles

Regisztrációhoz szükséges dokumentumok

Mikor melyik dokumentumra van szükség?Domain regisztrációnál:- Domain igénylő lap- Aláírási...

általános tudnivalói

A domain név bejegyzésének egyik lényeges feltétele a regisztrációs díj megfizetése. Ennek...

Hozzáadott domain

Hozzáadott domain: szintén a fődomain alá rendelt domain, de itt már külön tartalomra mutat. A...

Mi a domain

Mi az a domain?A domén a számítógépek (kiszolgálók) azonosítására szolgáló névtartomány. Az...

.com/net/org átregisztráció menete

A sikeres átregisztrációhoz a következők szükségesek:   - a jelenlegi szolgáltató...